Proiectul Erasmus+ VET ”Vreau sa devin TexStilist european!” KA102

Anunț 2 selecție participanți Proiectul Erasmus+ KA102 VET

Rezultate selectie CPT Runda II

 

ANUNȚ

SELECȚIE ELEVI STAGIARI VET

în vederea participării la activități de mobilitate desfășurate în cadrul proiectului Erasmus+ cu titlul

„Vreau să devin Tex-Stilist european!” (I want to become European Tex-Stylist!)

Numărul proiectului : 2020-1-RO01-KA102 -078624

Varianta revizuită

 

Conducerea Liceului Tehnologic ”Elisa Zamfirescu” Satu Mare aduce la cunoștința elevilor că are loc concursul de selecție a elevilor pentru participarea în proiectul Erasmus+ „Vreau să devin Tex-Stilist european!” (”I want to become European Tex-Stylist!”) cu mobilitate în Portugalia în 2020-2021, unde se vor desfășura 3 săptămâni de stagii de pregătire practică.

 

ELEVII SELECTAȚI VOR DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE, STAGII DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN STRĂINĂTATE (CU O DURATĂ DE  21 ZILE)

 

DETALII DESPRE PROIECT:

Tipul proiectului: Proiect ERASMUS+ de mobilitate pentru formare profesională (VET);

Beneficiarul proiectului: Liceul Tehnologic Elisa Zamfirescu Satu Mare;

Perioada de desfășurare a proiectului: an școlar 2019-2020;

Scopul proiectului: de a organiza stagii de instruire practică pentru cursanții VET de la LTEZ în companii/instituții din UE, într-un cadru adecvat, specific calificării.

Obiectivele proiectului:

O1Dobândirea de competențe profesionale specifice calificărilor Confecționer produse textile și Coafor stilist la nivelul standardelor profesionale si cerintelor actuale ale pieței muncii pentru 30 cursanți VET de la LTEZ, în anul 2020-2021, care să le asigure oportunități de angajare;

O2mbunătățirea competențelor lingvistice, sociale și interculturale a 30 cursanți VET de la LTEZ prin contactul direct cu medii culturale europene;

O3Dezvoltarea de parteneriate cu companii/instituții VET la nivel internațional care să promoveze învățarea la locul de muncă si a valorilor europene la nivelul LTEZ, prin mobilități internaționale.

Partenerii proiectului:

Partener intermediar: Casa da Educaçao – Lisabona, PORTUGALIA

Parteneri de primire implicați în proiect:

 1. HAIRLABLX – Lisabona, PORTUGALIA
 2. Maria Lourenço – Lisabona, PORTUGALIA
 3. MODATEX – Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confeção e Lanifícios – Lisabona, PORTUGALIA;

Grupul țintă:

Grupul I: 14 cursanți VET clasa a X-a, învățământ liceal zi, nivel 4, calificarea Coafor stilist,

Grupul II: 14 cursanți VET clasa a XI-a, învățământ profesional zi, 2 elevi învățământ profesional specual, nivel 3, calificarea Confecționer produse textile;

Grantul proiectului: 102.694,00 EURO

Activitățile proiectului:

Activități de pregătire înainte de mobilitate: pregătire pedagogică, culturală, lingvistică și profesională;

Activități de învățare bazate pe activități practice în companiile:

– HAIRLABLX  și Maria Lourenço pentru14 cursanți VET clasa a X-a, liceu zi, calificarea Coafor stilist;

– MODATEX pentru16 cursanți VET clasa a XI-a, învățământ profesional zi, nivel 3, calificarea Confecționer produse textile; 14 cursanți de la învățământul profesional și 2 cursanți de la învățământul profesional special

Activități culturale (excursii, vizite, plimbări, etc. în Lisabona, Portugalia);

– Activități după mobilitate: completarea chestionarului on-line în termen de 30 de zile de la primirea acestuia prin e-mail; implicarea activă în activităţile de diseminare a experienţei dobândite în cadrul proiectului.

 

Perioada de derulare a mobilității (dacă situația pandemică o permite), cu posibilitatea amânării:

FLUXUL 1 – 01.03-19.03.2021

FLUXUL 2 – 12.04-30.04.2021.

 

Dacă vreți să aflați mai multe despre partenerii proiectului, despre locul în care veți desfășura stagiile de practică în Lisa bona, Portugalia, accesați linkurile următoare:

 

Casa da Educacao – Lisabona, PORTUGALIA – gazda noastră:

https://www.facebook.com/Casa.Educacao

 

HAIRLABLX – Lisabona, PORTUGALIA – partner de primire pentru coafor stiliști:

https://www.facebook.com/hairlablx/?ref=page_internal

 

Maria Lourenço – Lisabona, PORTUGALIA – partner de primire pentru coafor stiliști:

https://www.facebook.com/MariaLourencoCab/services

 

MODATEX – Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confeção e Lanifícios – Lisabona, PORTUGALIA;

https://www.modatex.pt/

CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 1. Apartenența la grupul țintă al proiectului. Se pot înscrie pentru selecție doar elevii din:
 • clasa a X-a liceu zi, calificarea Coafor stilist (clasa X A);
 • clasa a XI-a învățământ profesional (clasele XI C și D) și învățământ profesional special (clasa XI E), calificarea Confecționer produse textile.
 1. Înscrierea la concurs în termenul prevăzut de calendar.

 

CRITERII DE SELECȚIE:

Selecția se va efectua pe principiul transparenței și egalității de șanse, după o campanie de promovare a proiectului la nivelul școlii/claselor prin profesorii implicați în proiect, prin anunțuri la avizier și pe site-ul școlii. Comisia de selecție este formată din profesori și maiștri instructori de specialitate și profesor de limba engleză.

 • Dosar de participare la selecție complet;
 • Competențele profesionale (proba practică de specialitate) ,
 • Cunoașterea limbii engleze minim de nivel A1 (proba de lb. engleză)
 • Calităţi morale şi de comportament, capacitate de cooperare, lucru în echipă, autoevaluare, diseminare, valorificare rezultate proiect – rezultate din Proba interviu și din nivelul de educație (media generală anuală din anii anteriori și nota la purtare).

 

Observație: Vârsta participanților nu constituie un criteriu de selecție.

 

CALENDARUL SELECȚIEI:

 

15 octombrie – 13 noiembrie 2020

Anunțul și popularizarea proiectului: pe site-ul școlii http://elisazamfirescu.info/vreau-sa-devin-texstilist-european/,  la avizier, în ședințele consiliului profesoral, în sălile de clasă ale claselor din grupul țintă, pe site-ul  Săptămâna europeană a competențelor profesionale VET 2020 https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/events-and-activities_en .

 

13noiembrie – 4 decembrie 2020

Etapa I: Înscrierea candidaților pentru concursul de selecție:

 

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul unității, pe adresa de email erasmus.tex.stilist@elisazamfirescu.info.

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:

 

 1. cerere – elevul primește formatul tipizat de la secretariat pe adresa de email personală dedicată școlii noastre (prenume.nume@elisazamfirescu.info), elevul o completează electronic și o retrimite completată la secretariat pe adresa erasmus.tex.stilist@elisazamfirescu.info;
 2. CV Europass – elevul completează electronic CV-ul, îl trimite la secretariat pe adresa erasmus.tex.stilist@elisazamfirescu.info;
 3. scrisoare de intenție/motivație – elevul completează electronic scrisoarea, o trimite la secretariat pe adresa erasmus.tex.stilist@elisazamfirescu.info; Scrisoarea de intenție / motivație va cuprinde: date de identificare ale candidatului, modul în care mobilitatea de formare răspunde nevoii de dezvoltare profesională a candidatului, modul în care candidatul îşi propune să utilizeze, în şcoală şi în viitoarea carieră profesională, competenţele dobândite pe parcursul stagiului de formare);
 1. diplomele obținute la concursuri în domeniul profesional sau de la alte activități extrașcolare relevante pentru proiect (se xerocopiază la secretariat / se trimit poze ale acestora pe adresa de email erasmus.tex.stilist@elisazamfirescu.info),
 2. copie CI – xerocopia se face la secretariat / se trimite o poză a acesteia pe adresa de email erasmus.tex.stilist@elisazamfirescu.info);
 3. adeverință eliberată de școală cu media generală a anului școlar precedent, nota la purtare;
 4. recomandarea dirigintelui – dirigintele primește formularul tipizat de la secretariat, îl completează și îl trimite pe adresa de email erasmus.tex.stilist@elisazamfirescu.info);
 5. acordul scris al părintelui pentru participarea la proiect – se primește formularul tipizat de la secretariat pe adresa de email personală dedicată școlii noastre (prenume.nume@elisazamfirescu.info), părintele o completează electronic și elevul o retrimite completată la secretariat pe adresa erasmus.tex.stilist@elisazamfirescu.info.

 

În cazul în care există probleme în tehnoredactarea documentelor, se acceptă și forma scrisă de mână și semnată, fotografiată și trimisă pe adresa de email erasmus.tex.stilist@elisazamfirescu.info.

 

Dosarele de înscriere se păstrează electronic la secretariat, separat pentru fiecare elev, pe clase și vor putea fi accesate on line de către comisia de selecție, dacă școala se va desfășura în scenariul roșu.

Dacă elevii vor învăța la școală, în scenariul verde sau galben, secretara va printa conținutul dosarelor la secretariat și elevii și părinții le vor semna.

 

Vineri, 4 decembrie 2020 secretarul comisiei de selecție verifică eligibilitatea candidaților și totalitatea documentelor din dosar, întocmește lista candidaților înscriși, în ordine alfabetică, pe calificări, cu precizarea ”admis” sau ”respins”.

 

în săptămâna 7-11.12.2020:

Etapa a II-a: Susținerea probelor de concurs

 

 a) proba practică de competențe profesionale (PP)

 • se va desfășura în ziua de practică la ateliere în săptămâna 7-11 decembrie 2020, cu maistrul instructor de la clasă și va consta în:
  • confecționarea unui produs simplu din lista celor exersate la orele de practică (o mască de protecție / un guler / un cordon dublu / un buzunar) – pentru elevii de la calificarea Confecționer produse textile;
  • realizarea unei coafuri simple de zi – pentru elevii de la calificarea Coafor stilist;
 • subiectul ales și baremul de notare vor fi prezentate în ziua de concurs;
 • durata probei: 1 oră;
 • În cazul scenariului roșu, proba practică (PP) va fi notată de către maiștri instructori din comisie pe baza portofoliului elevului, primind notă pe cea mai bună lucrare practică executată până atunci de la începutul anului școlar.

 b) Proba lingvistică (PL)

 • se va desfășura în săptămâna 7-11 decembrie 2020, în ziua în care clasa eligibilă are oră de limba engleză, cu profesorul de la clasă și va consta într-un test scris din materia anului precedent, reluată la început de an școlar la ”Recapitulare”;
 • În cazul scenariului roșu, proba lingvistică (PL) se va desfășura printr-un test online, în aceleași condiții enunțate anterior.

 c) Proba interviu (PI)

 • se va desfășura în săptămâna 7-11 decembrie 2020, începând cu ora 13, în cabinetul de estetică pentru elevii Coafor stilist, respectiv în cabinetul de textile pentru elevii Confecționer produse textile, câte 4 elevi/zi, în ordinea alfabetică a listei celor înscriși și admiși.
 • Elevii vor prezenta comisiei de selecție: scrisoarea de intenție, CV-ul și obținute la concursuri în domeniul profesional sau de la alte activități extrașcolare relevante pentru proiect: sesiuni de comunicări, cercuri științifice; apartenența la categorii defavorizate – declarația privind oportunități reduse: proveniența din grupuri vulnerabile (centre de plasament, de etnie rromă, din familii monoparentale, cu părinti plecați in străinatate), proveniența din mediul rural, venituri familiale reduse/modeste;
 • durata interviului: 10-15 minute / candidat;
 • În cazul scenariului roșu, proba interviu (PI) se va desfășura online, în aceleași condiții enunțate anterior, într-o întâlnire de tip videoconferință organizată pe meet, pe Google classroom. Elevii vor primi linkul pentru meet, data și ora de conectare, prin email, cel târziu cu o zi înainte.

 

7-15 decembrie 2020

Etapa a III-a: Selecția participanților

Comisia de selecție:

 • evaluează probele în perioada 7-11 decembrie;
 • întocmește tabele cu rezultatele probelor în perioada 7-11 decembrie;
 • în perioada 14-15 decembrie 2020 secretarul comisiei calculează media notelor obținute la probele de concurs după formula: M=(2*PP+2*PL+PI) : 5;
 • în data de 15.12.2020, până la ora 12, secretarul comisiei afișează la avizier tabelele nominale cu rezultatele obținute în ordinea descrescătoare a mediei M și cu precizarea ”reușit” / ”rezervă” / ”respins”.

Primii 14 candidați de la Coafor stilist / Confecționer produse textile Î.P. se consideră reușiți, următorii 3 candidați sunt rezerve, restul fiind declarați respinși.

Primii 2 candidați de la Confecționer produse textile Î.P. special se consideră reușiți, următorii 2 candidați sunt rezerve, restul fiind declarați respinși.

 

 

16 decembrie 2020   

Etapa a IV-a: Contestații

 • candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în scris la secretariatul școlii în data de 16 decembrie 2020 între orele 8-11.
 • În cazul scenariului roșu, contestațiile se pot depune online, trimițând o poză a contestației scrise de mână și semnată pe adresa de email tex.stilist@elisazamfirescu.info.
 • Comisia de contestații analizează dosarul, reevaluează probele. Notele acordate de către aceasta reprezintă rezultatele finale a probelor de concurs pentru candidatul care a contestat.
 • Secretarul comisiei reface tabelul cu rezultate.

 

17 decembrie 2020

Afișarea rezultatelor finale:

În data de 17 decembrie 2020, până la ora 12, se vor afișa rezultatele finale ale selecției la avizier.

 

IMPORTANT !

Cerinţe pentru participanţi (în timpul şi după finalizarea proiectului):

a) Respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică şi culturală, care se va desfăşura anterior perioadei de mobilitate;

b) Respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor echipei de proiect;

c) Completarea chestionarului on-line în termen de 30 de zile de la primirea acestuia prin e-mail.

d) Implicarea activă în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect în conformitate cu planului de diseminare şi valorizare a experienţei dobândite în cadrul proiectului.

 

Anunț revizuit selecție participanți Proiectul Erasmus+ KA102 VET

Anunț selecție participanți Proiectul Erasmus+ KA102 VET

Procedura revizuită selecție elevi Erasmus+ (VET)-LTEZ

Procedura selecție elevi Erasmus+ (VET)-LTEZ