Lista proceduri conform M.O. 481-2018

PO-01.01 Elaborarea Codului de etica

PO-02.02 Delegarea de atributii

PO – 04.01 Analizarea și stabilirea structurii organizatorice

PO-05.01 Stabilirea obiectivelor unitatii de învatamânt

PO-07.01-Monitorizarea-si-raportarea-performantelor

PO-11.01-Continuitatea-activitatii

PO-12.01 Realizarea circuitului informatiilor

PO-13.03 Realizarea activitatilor de inventariere

PO-14.01 Raportarea contab financ

PO-15.01-Realizarea verificarii si evaluarii controlului intern managerial

PO-91.01 Desemnarea comisiei de control intern managerial

PO – 91.02 Elaborarea si codificarea procedurilor generale si operationale

PO-93.01 Intocmirea bugetului

PO-93.02 Intocmire ALOP

PO-93.03 CFP propriu

PO-97.01 Organizare si functionare CA

Anexe_la_Metodologie_riscuri_de_coruptie_MECS