Personalul școlii
 
Conducerea școlii:
 • Director – Pop Rodica Mariana
 • Director adjunct – Gabor Nicoleta Laura
Consiliul de administrație:
Reprezentanții Consiliului profesoral:
 • Pop Rodica Mariana – director
 • Gabor Nicoleta Laura – director adjunct
 • Moiș Daniela
 • Kiss Izabela
  Reprezentanții Consiliului Local:
 • Crăciun Ciprian
 • Günthner Tiberiu
Reprezentantul Primarului
 • Borbei Terezia
Reprezentanții agenților economici parteneri:
 • Mic Camelia – Salon Camelia
Reprezentantul elevilor: Kovari Erika Patricia
Comisia Aria curriculară LIMBĂ ȘI COMUNICARE:
 • Moiș Daniela – Limba și literatura română (Șef de comisie)
 • Pop Rodica Mariana – Limba și literatura română
 • Sabo Mariana – Limba și literatura română
 • Kovacs Izabella – Limba și literatura maghiară
 • Gabor Nicoleta – Limba și literatura engleză
 • Pocșa Mihai – Limba și literatura engleză
 • Niculuț Alina – Limba și literatura franceză
Comisia Aria curriculară MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
 • Pop Viorica – Matematică (Șef de comisie)
 • Varga Ştefan – Matematică
 • Tămaș Filomela – TIC
 • Pop Alexandrina Ligia – TIC
 • Koch Vendelin – Fizică
 • Cziprok Claudia – Fizică
 • Slujitoru Mirela – Biologie
 • Contra Daniela – Chimie
Comisia Aria curriculară OM ȘI SOCIETATE
 • Pap Rolland – Istorie – Geografie (Șef de ccomisie)
 • Pocșa Mihai – Geogafie
 • Oloșuteanu Lucia – Științe socio umane
 • Buda Cosmin – Religie ortodoxă
 • Roman Adrian – Religie greco-catolică
 • Robescu Mihai – Educație fizică
Comisia Aria curriculară TEHNOLOGII
 • Kiss Izabela – Textile
 • Buzilă Delia – Textile
 • Chira Monica – Textile
 • Mureșan Angelica – Textile
 • Lazar Daria – Textile
 • Martinca Lucia – Textile
 • Keszegpal Catalina – Textile
 • Balogh Iuliana – Textile
 • Pridea Floare – Textile
 • Mok Elisabeta – Textile
 • Șerbănoiu Mariana – Textile
 • Cadar Marinela – Textile
 • Slujitoru Mirela – Estetică
 • Suciu Emilia – Estetică
 • Achim Monica – Estetică
 • Bozga Marinela Estetică
 • Darida Monica – Estetică
 • Tulbure Angela – Estetică
 • Mic Camelia – Estetică
 • Costinaș Margareta – Estetică
 • Simion Manuela – Estetică
 • Kovacs Cristina – Estetică
 • Barna Petru – Mecanică
 • Feciche Ioan – Mecanică
Consilier școlar – Erdei Claudia
Medic – Cozma Rodica
Asistent medical – Bance Ana
Cadrele didactice auxiliare:
 • Ciocan Viorica – secretar șef
 • Cormoș Mariana – secretar
 • Todor Liliana – administrator financiar
 • Pișcoran Mariana – administrator patrimoniu
 • Cionca Simona – bibliotecar
 • Demian Mihai – informatician
 • Pridea Ioan – tehnician
Personalul nedidactic
 • Ardelean Florica – îngrijitor clădiri
 • Mîndruț Florica – îngrijitor clădiri
 • Ursan Florica – îngrijitor clădiri
 • Ciocan Mariana – îngrijitor clădiri
 • Balazs Margit – îngrijitor clădiri
 • Palcău Gheorghe – pază
 • Pașca Lucian – muncitor
 • Sima Nicolae – pază
 • Șipoș Ioan – muncitor
 • Vas Alexandru – pază