Istoricul şcolii

Înfiinţat în urmă cu 44 de ani, în septembrie 1973, Liceul Tehnologic „Elisa Zamfirescu” Satu Mare (pe atunci Grup Şcolar al Ministerului Industriei Uşoare) a avut ca obiect de activitate pregătirea profesională a forţei de muncă într-o ramură economică de maximă importanţă pentru oraşul şi judeţul nostru, precum şi pentru alte judeţe, precum Sălaj, Hunedoara, Suceava, Tulcea etc.
Din sondajele efectuate şi prin întreţinerea relaţiilor de colaborare cu intreprinderile care au absorbit forţa de muncă pregătită în cadrul Liceul Tehnologic „Elisa Zamfirescu” rezultă un aport de 75% din personalul calificat.
Cele şase intreprinderi mari (Mondiala, Tricotex, Dantex, Electrolux, Textile Tricotaje, Îmbrăcămintea), precum şi o serie întreagă de ateliere şi intreprinderi dezvoltate în cadrul economiei de piaţă (Inedit, Adalin, SIHA România, Paul Impex SRL, Knitron, VIP Fashion, etc.) reprezintă parteneri serioşi cu care şcoala conlucrează pentru adoptarea unei strategii viabile în vederea realizării obiectivelor propuse de către întregul colectiv de cadre didactice (formarea forţei de muncă pentru industria uşoară în judeţul Satu Mare).
După 1990, întreaga echipă managerială s-a preocupat de asigurarea unor condiţii optime de atingere a competenţelor profesionale. Astfel, în ultimii ani s-au obţinut autorizări şi pentru alte specializări, cum ar fi tehnician designer vestimentar, coafură – frizerie – cosmetică-manichiură, tehnician transporturi.

De-a lungul timpului, liceul nostru a avut mai multe denumiri, precum:
1973 – 1977 – Grup Şcolar al Ministerului Industriei Uşoare (MIU);
1977 – 1995 – Liceul Industrial „23 August” (clasele de liceu), Şcoala Profesională nr. 5, Satu Mare (clasele de profesională);
1995 – 1996 – Grup Şcolar de Industrie Uşoară;
2007 – 2017 – Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”.

1970 – 1973
Se dă în folosinţă clădirea de pe Bulevardul Cloşca, instituţia şcolară numindu-se Liceul Teoretic nr. 4. Aici vor învăţa elevi din clasele primare şi gimnaziale. Aceştia se vor muta la Şcoala Generală nr. 6, actualmente Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, din anul şcolar 1976 – 1977.
De asemenea, până în anul 1973 va funcţiona în această clădire şi Şcoala Profesională – profil comerţ.

1973 – 1974
La 1 septembrie 1973 se înfiinţează Grup Şcolar al Ministerului Industriei Uşoare (MIU).
În acea perioadă, baza materială a şcolii era constituită din două clădiri, aflate pe Bulevardul Cloşca nr. 48:
– Clădirea A (clădirea principală): 14 săli de clasă, 1 laborator de fizică, 1 laborator de chimie-biologie, o bibliotecă, 2 ateliere confecţii-textile.
– Clădirea B (în spatele clădirii principale): 1 atelier tricotaje, 1 atelier confecţii-tricotaje, 2 ateliere lăcătuşerie, 1 atelier maşini-unelte.
În această perioadă şi-au desfăşurat activitatea didactică două clase de liceu (clasa a IX-a), una având profilul mecanică, iar cealaltă, ţesătorie, precum şi şase clase de profesională (două de confecţii-textile, o clasă de tricotaje, una de ţesătorie şi două de mecanică).

1974
În acest an termină primii absolvenţi de 12 clase, liceu – o clasă de real şi una de uman.

1977 – 1978
Şcoala primeşte numele Liceul „23 August” şi funcţionează alternativ cu Şcoala Profesională nr. 5, Satu Mare.
Se dă în folosinţă Complexul de pe strada Lucian Blaga nr. 28, care avea patru clădiri:
– Clădirea Ateliere – confecţii textile (45 locuri/ schimb), tricotaje (15 locuri/ schimb), ţesătorie (15 locuri/ schimb), maşini-unelte (15 locuri/ schimb);
– Sala de sport;
– Internatul – 350 de locuri;
– Cantina – 250 locuri/ schimb

1978
A absolvit prima promoţíe de liceu industrial, anul V A – ţesătorie, anul V B – prelucrări prin aşchiere, IVA – confecţii, IVB – tricotaje, IVC – mecanică.

1983 – 1984
Se construieşte centrala termică pentru Complexul de pe strada Lucian Blaga.

1996
S-a modernizat internatul. Dormitoarele mari, de 14 paturi, au fost transformate în dormitoare mici de 4-5 paturi.

1997 – 1998
Se dau în folosinţă centralele termice proprii pentru fiecare clădire, de pe Bulevardul Cloşca şi de pe strada Lucian Blaga.

1999 – 2000
Se înfiinţează prima clasă de secţie maghiară, profil textile.

2004 – 2005
Se înfiinţează revista liceului, „Imaginar”.

2006 – 2007
Liceul se va numi Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”. Se înfiinţează profilul estetica şi igiena corpului omenesc.
De asemenea, se modernizează sala de sport.

2007 – 2008
Se modernizează terenurile de sport. Astfel, există două terenuri de minifotbal cu gazon artificial şi două terenuri de tenis de câmp cu zgură.
Se închid cantina şi internatul liceului.

2009 – 2010
Liceul nostru organizează un Simpozion Internaţional – „Dezvoltare personală multiculturală într-un spaţiu european”, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare.

2011 – 2012
În urma participării la Concursul Emil Racoviţă – Darwin, concurs iniţiat de Asociaţia Secular-Umanistă din România, Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu” a câştigat marele premiu care a constat în amenajarea unui laborator de ştiinţe, care se numeşte Laboratorul Darwin-Racoviţă.

Tot în acest an şcolar termină prima promoţie de estetica şi îngrijirea corpului omenesc, coafor stilist.

2012
Se amenajează Sala de Festivităţi în clădirea vechilor ateliere.

Specializările liceul nostru, de-a lungul timpului, au fost următoarele: Şcoala Profesională (confecţioner din ţesături, confecţioner din tricoturi, tricotor, ţesător, împletitor, finisori textile, lăcătuşi, strungari, turnători, emailatori, mecanici-auto, estetica şi îngrijirea corpului omenesc); Liceu – (confecţioner, tricotor, ţesătorie, mecanic-maşini şi utilaje în industria textilă, tehnician designer vestimentar, tehnician transporturi, estetica şi îngrijirea corpului omenesc); Frecvenţă redusă (ştiinţe socio-umane); Postliceal (textile-pielărie – creator proiectant îmbrăcăminte, estetica şi îngrijirea corpului omenesc – cosmetician).

     În anul şcolar 2014-2015, oferta educaţională a Colegiului Tehnic „Elisa Zamfirescu”, Satu Mare este următoarea:
-Învăţământ liceal zi – 1 clasă profil servicii, domeniul estetica şi igiena corpului omenesc, specializare coafor-stilist cu predare în limba română; 1 clasă – profil servicii, domeniul estetica şi igiena corpului omenesc, specializare coafor-stilist, cu predare în limba maghiară;
-Învăţământ liceal frecvenţă redusă – profil uman, specializare ştiinţe socio-umane, cu predare în limba română;
-Învăţământ liceal seral  specializarea tehnician în industria textilă, cu predare în limba română;
-Învăţământ profesional: profil textile, specializarea confecţioner produse textile, cu predare în limba română; profil mecanică, specializarea mecanic auto, cu predare în limba română;
-Învăţământ postliceal: profil servicii – specializarea cosmetician, cu predare în limba română; profil textile, specializarea creator proiectant îmbrăcăminte, cu predare în limba română.