ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL-2020

Etapa a I de admitere în învățământul profesional de stat 2020

29 iunie-3 iulie și 6iulie 2020 – Înscrierea candidaților pe locurile afișate (pe baza fișei de înscriere)

6 iulie 2020                                – Afișarea la sediul unității a listei candidaților înscriși în în învățământul profesional.

– Afișarea la sediul unității a graficului de desfășurare a probei suplimentare de admitere, la calificările profesionale la care numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul de locuri.

– Disciplina de concurs: Matematică clasa a VIII-a (Test); (vezi modele de subiecte)

– Durata concursului: 60 minute

                                                    Programa de concurs cuprinde:

ALGEBRĂ:
– Operații cu numere reale,
– Calcule cu numere reale reprezentate prin litere; Formule de calcul prescurtat;
– Rapoarte de numere reale – operații cu acestea;
– Ecuații de forma a x + b = 0, unde a și b sunt numere reale;
– Media aritmetică a numerelor reale;
– Calculul procentelor;
– Șiruri de numere.
GEOMETRIE:
– Piramida: descriere și reprezentare; tetraedrul;
– Dreptunghiul: calculul ariei, calculul perimetrului.

13-14 iulie 2020                        – Desfășurarea probei suplimentare de admitere.

– La Liceul Tehnologic ”Elisa Zamfirescu” proba suplimentară de admitere se va desfășura în data de 13/14  iulie 2020 începând cu ora 10. Candidații se vor prezenta cu 30 de minute mai devreme, având actul de identitate și un pix/stilou cu cerneală de culoare albastră,creion grafic și liniar.

– Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere. Depunerea contestațiilor.

15 iulie 2020                              – Rezolvarea contestațiilor.

– Afișarea rezultatelor finale (admiși/respinși).

– Precizare: Candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studiu, după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studiu.

15-17 iulie 2020                         – Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost                                                                                                         declarați admiși

21 iulie 2020                              – Afișarea listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere.

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat

22-24 iulie 2020                       – Înscrierea candidaților pe locurile libere rămase în urma etapei I de admitere la                                                                                                                   centrele de înscriere pentru unitățile de învățământ care mai au locuri disponibile (pe baza fișei de înscriere)

24 iulie 2020                              – Afișarea la sediul unității a listei candidaților înscriși în etapa a II-a

– Afișarea la sediul unității a graficului de desfășurare a probei suplimentare de admitere (dacă este cazul)

– Disciplina de concurs: Matematică clasa a VIII-a (Test); (vezi modele de subiecte)

– Durata concursului: 60 minute.

27-29 iulie 2020                        – Desfășurarea probei suplimentare de admitere

– La Liceul Tehnologic ”Elisa Zamfirescu” proba suplimentară de admitere se va desfășura în data de 28  iulie 2020 începând cu ora 10. Candidații se vor prezenta cu 30 de minute mai devreme, având actul de identitate și un pix/stilou cu cerneală de culoare albastră, creion grafic și liniar.

– Comunicarea candidaților admiși și a celor respinși. Depunerea contestațiilor

30 iulie 2020                             – Afișarea rezultatelor după contestații

30-31 iulie 2020                       – Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la                                                                                                            care au fost repartizați

31 iulie 2020                             – Actualizarea și afișarea listei finale a candidaților înmatriculați în unitate

Repartizări și redistribuiri

3 august 2020                           – Afișarea de către Comisia județeană de admitere a locurilor rămase libere, a graficului                                                                                                       de redistribuire

4-7 august 2020                       – Rezolvarea cazurilor speciale, repartizarea candidaților rămași de către Comisia                                                                                                                     județeană de admitere

Organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021 este reglementată OMEN nr. 5087/2019, care prevede:

– Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021 este conform Anexei 1 la OMEN nr. 5087/2019;
– Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii aprobată de OMENCS nr. 5068/31.08.2016.

OMEN_5087_2019_Calendar_admitere_2020_2021

OMENCS_5068_2016_metodologie_admitere_invatamant_profesional_de_stat

Model Subiect + Barem PSA varianta 1

Model Subiect + Barem PSA varianta 2

Model Subiect + Barem PSA varianta 3

Procedură admitere 2020 LTEZ